< spoleczna.bytom.pl - Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych

My, rodzice polecamy!

szkoła społeczna to szkoła

bezpieczna i przyjazna
zapewniająca kameralną atmosferę
gwarantująca opiekę nad dzieckiem od 7.30-17:00
oferująca rozszerzony program nauczania języków obcych
promująca aktywne zajęcia na basenie, lodowisku, nartach
promująca duży wybór kółek przedmiotowych
oferująca liczne wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne

szkolne aktualności

  • W Oddziale Grafiki im. P. Stellera Muzeum Historii Katowic

    Klasa 2 sp z panią A. Koj wybrała się na warsztaty graficzne do Muzeum Historii Katowic. Od teraz uczniowie wiedzą, co to jest grafika i kim był Paweł Steller. Umieją zrobić grafikę i rozpo

  • Młodzi Odkrywcy w drukarni

    Tym razem najstarsza grupa Młodych Odkrywców wybrała się do drukarni na warsztaty poligraficzne. Dzieciaki poznały proces powstawania gazety - od projektu do gotowego wydrukowanego produktu. Zo